Hệ thống báo cáo tài chính cho công ty mới thành lập

Hiện nay, chế độ kế toán Việt Nam có rất nhiều thông tư. Chế độ kế toán áp dụng cho rất nhiều đối tượng khác nhau, như: áp dụng cho các doanh nghiệp, ngân hàng, công ty chứng khoán, bảo hiểm, quỹ phát triển địa phương, công ty quản lý quỹ, công ty xổ số kiến thiết, cơ sở ngoài công lập, hợp tác xã, quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, quỹ tích lũy trả nợ,…
Có rất nhiều chế độ kế toán áp dụng cho nhiều đối tượng khác nhau, tùy mỗi đơn vị thuộc loại hình ngành nghề nào thì áp dụng cho đúng. Vậy báo cáo tài chính cho Công ty mới thành lập như thế nào? Cùng Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Sao Tháng Năm tìm hiểu bài viết sau để có thêm thông tin nhé!

Các chế độ kế toán hiện nay

Các chế độ kế toán mới nhất đang được áp dụng cho các doanh nghiệp hiện nay

Hiện nay, báo cáo tài chính cho Công ty mới thành lập có 2 chế độ khá phổ biến và được áp dụng rộng rãi. Cụ thể như sau:

 • Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ(Hiện nay đang áp dụng Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016). Bạn cần bản word văn bản này vui lòng liên hệ tại đây.
 • Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp lớn(Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể chọn chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp lớn). Hiện nay đang áp dụng thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và các thông tư hướng dẫn sửa đổi bổ sung.
 • Bạn cần bản word các văn bản này vui lòng liên hệ tại đây.

Như vậy, theo hai chế độ kế toán nêu trên, hệ thống báo cáo tài chính cho công ty mới thành lập hoặc công ty đang hoạt động được áp dụng như sau:

1.1 Đối với chế độ kế toán vừa và nhỏ

Theo thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016, báo cáo tài chính bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Bảng cân đối số phát sinh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (khuyến khích)
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

1.2 Đối với chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp lớn

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, báo cáo tài chính bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Cân đối số phát sinh (không nằm trong bộ báo cáo tài chính, doanh nghiệp tự theo dõi)
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (bắt buộc có)
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

Một số lưu ý về gộp báo cáo tài chính

Một số lưu ý về gộp báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp

Khi có nhu cầu về gộp báo cáo tài chính cho các Công Ty mới thành lập, các kế toán cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Căn cứ vào Khoản 4 Điều 12 Luật kế toán Số 88/2015/QH13: “Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.”
 • Căn cứ theo Khoản 2, 3 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC, ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính: “Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên không vượt quá 15 tháng.”
 • Bạn cần phải làm công văn xin gộp BCTC gửi cơ quan thuế trước thời gian hết hạn nộp báo cáo tài chính theo quy định.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính cho Công ty mới thành lập?

3.1 Đối với doanh nghiệp Nhà nước

Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý

 • Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý. Đối với Công ty mẹ hoặc tổng Công ty Nhà nước thì chậm nhất là 45 ngày.
 • Với đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước nộp Báo cáo tài chính sẽ tùy theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm

 • Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày.
 • Với đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty Nhà nước nộp báo cáo tài chính năm sẽ tùy theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

3.2 Đối với các loại doanh nghiệp khác

 • Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính 31/12 hàng năm.
 • Đơn vị kế toán trực thuộc nộp báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

Nơi nhận BCTC của doanh nghiệp

Để nộp báo cáo tài chính chính cho công ty mới thành lập, bạn bạn có thể tham khảo một số gợi ý sau:

Quy định tại thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

XEM THÊM

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SAO THÁNG NĂM

Địa chỉ: 49 Mai Xuân Thưởng, P. Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
Hotline: 090 55.83.661 – 0919. 338. 440
Email: saothangnamqn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/saothangnamqn/

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Hóa đơn điện tử