DU HỌC & XK LAO ĐỘNG

Trong thời gian tới Công ty xúc tiến triển khai phát triển chương trình du học Nhật Bản và tu nghiệp với lương từ 30 – 50 trđ/ tháng. Các bạn quan tâm mời quay lại trang này sau. Thanks;

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Hóa đơn điện tử