Khóa Học

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN THAM KHẢO
(Áp dụng cho Sinh viên, người đi làm tự do và khác)

Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Sao Tháng Năm liên kết với Viện Thực hành Kế toán – Tài chính đào tạo và cấp chứng chỉ khoá học trong các lĩnh vực: Kế toán tổng hợp; Kế toán thuế và Báo cáo thuế; Thực hành sổ sách Kế toán; Kế toán máy; Kế toán các doanh nghiệp đặc thù; Kế toán trưởng doanh nghiệp; Kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp; Quản lý tài chính doanh nghiệp; Quản trị kinh doanh, Quản trị Marketing, Tài chính ngân hàng và nhận đặt hàng nghiên cứu theo các lĩnh vực theo yêu cầu… nay thông báo các khoá đào tạo cơ bản như sau:

 

  1. Các khoá đào tạo:(ngoài những khoá này thì còn nhiều khoá học khác không giới hạn)
Khoá học Thời gian Học phí Khai giảng
LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN
1.    Kỹ năng kế toán thuế và báo cáo thuế (MS01)(Kê khai thuế, kế toán thuế thủ công trên giấy và trên phần mềm kê khai thuế của Bộ Tài chính dựa trên hoá đơn, chứng từ thực tế, học viên sẽ được trang bị kỹ năng khai báo các loại thuế như:môn bài, TTĐB, GTGT, TNDN, TNCN, tài nguyên, thuế nhà thầu, được trang bị kiến thức về hóa đơn, chứng từ, đặt in hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, nộp hồ sơ khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử,…)

–        Lịch học: (các buổi tối) xem mục thông báo tuyển sinh.

–        Đối tượng tham gia: tất cả những ai có nhu cầu

2 tháng 2.000.000đ Khi đủ lớp

(Cấp chứng nhận học tại SaoThangNam)

2.    Kế toán tổng hợp (MS02)(Học viên được đào tạo những phần hành phát sinh chủ yếu tại một doanh nghiệp như: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng; NVL, CCDC; TSCĐ; tiền lương; chi phí sản xuất và tính giá thành; tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh; lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế). Học viên được học thực hành từ khâu lập chứng từ kế toán -> ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung -> lập Báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN.

–        Lịch học: (các buổi tối) xem mục thông báo tuyển sinh.

–        Đối tượng tham gia: người có nhu cầu.

02 tháng 3.500.000đ Khi đủ lớp

(Cấp chứng nhận học tại SaoThangNam)

3.    Khóa lập BCTC và quyết toán thuế năm (MS03)(Chương trình này tập trung đào tạo kỹ năng cho những nhân viên kế toán học để lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm)

–        Lịch học: các buổi tối hoặc ngày theo yêu cầu

–        Đối tượng tham gia: người có nhu cầu.

1,5 tháng 3.500.000 đ Khi đủ lớp

(Cấp chứng nhận học tại SaoThangNam)

4.    Chuyên viên Kế toán tài chính doanh nghiệp (MS04)Thích hợp với sinh viên: Kinh tế, Ngoại ngữ,
Tin học, Người chưa biết về kế toán muốn học
để làm kế toán
–        Lịch học: các buổi tối hoặc ngày theo yêu cầu-        Đối tượng tham gia: người có nhu cầu.
2.5 – 3.5 tháng 3.500.000đ Khi đủ lớp

(Cấp chứng nhận học tại SaoThangNam)

5.    Bồi dưỡng Kế toán trưởng doanh nghiệp & HCSN (MS05)(Học theo các chuyên đề do BTC ban hành theo Thông tu số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011; đối với HCSN học 192 giờ, đối với kế toán trưởng doanh nghiệp học 288 giờ)

–        Lịch học: buổi tối (thời gian có điều chỉnh linh hoạt)

–        Đối tượng tham gia: có tối thiểu là 2 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc Có tối thiểu là 3 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.
Lưu ý: Sinh viên cũng có thể tham gia

3 tháng 3.000.000đ Khi đủ lớp

(Cấp chứng nhận học tại SaoThangNam)

6.    Bồi dưỡng ôn thi công chức thuế (MS06)(Học các nội dung liên quan đến thuế, công nghệ thông tin, …)

–        Lịch học: các buổi tối

–        Đối tượng tham gia: các học viên mong muốn học để ôn thi công chức thuế

13 buổi 3.000.000đ Khi đủ lớp(không cấp chứng chỉ)
7.    Bồi dưỡng ôn thi công chức BHXH (MS07)(Học các nội dung liên quan đến Luật BHXH, BHYT và các văn bản hướng dẫn)

–        Lịch học: các buổi tối

–        Đối tượng tham gia: các học viên mong muốn học để ôn thi công chức ngành BHXH.

10 ngày 3.000.000đ Khi đủ lớp(không cấp chứng chỉ)
8.    Kế toán máy (MS08)(Hướng dẫn thực hành trên Excel và trên phần mềm kế toán)

–        Lịch học: buổi tối (thời gian có điều chỉnh linh hoạt))

–        Đối tượng tham gia: người có nhu cầu.

2 tháng 3.000.000đ Khi đủ lớp

(Cấp chứng nhận học tại SaoThangNam)

9.    Các khóa đào tạo kế toán liên quan khác (MS09)–        Đào tạo theo yêu cầu của học viên

–        Đào tạo chuyên sâu từng mảng kiến thức nhỏ mà học viên quan tâm và yêu cầu.

–        Lịch học: theo yêu cầu của học viên

–        Đối tượng tham gia: người có nhu cầu.

thỏa thuận thỏa thuận Không cấp chứng chỉ
LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
10.     Nghiệp vụ ngân hàng thương mại thực tế (MS10)(Nghiệp vụ huy động vốn, thẩm định dự án, phân tích tài chính doanh nghiệp và cho vay, nghiệp vụ bảo lãnh, quản lý tiền tệ, thị trường tiền tệ và vốn liên quan đến khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp)

–        Lịch học: buổi tối (thời gian có điều chỉnh linh hoạt)

–        Đối tượng tham gia: người có nhu cầu.

2,5 – 3 tháng 2.000.000đ Khi đủ lớp

(Cấp chứng nhận học tại SaoThangNam)

11.     Nghiệp vụ ngân hàng nâng cao (MS11)(Quản trị NHTM, thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại xuất nhập khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu, ngân hàng điện tử, các sản phẩm liên kết)

–        Lịch học: buổi tối (thời gian có điều chỉnh linh hoạt)

–        Đối tượng tham gia: người có nhu cầu.

2,5 – 3 tháng 2.000.000đ Khi đủ lớp

(Cấp chứng nhận học tại SaoThangNam)

12.     Tín dụng ngân hàng (MS12)–        Lịch học: buổi tối (thời gian có điều chỉnh linh hoạt)

–        Đối tượng tham gia: người có nhu cầu.

1,5 tháng 2.000.000đ Khi đủ lớp

(Cấp chứng nhận học tại SaoThangNam)

13.     Kế toán ngân hàng (MS13)–        Lịch học: buổi tối (thời gian có điều chỉnh linh hoạt)

–        Đối tượng tham gia: người có nhu cầu.

1,5 tháng 2.000.000đ Khi đủ lớp

(Cấp chứng nhận học tại SaoThangNam)

LĨNH VỰC QUẢN TRỊ – KỸ NĂNG
14.     Kỹ năng giao tiếp kinh doanh (Nghệ thuật nói trước công chúng – nói trước đám đông) (MS14)(Lý thuyết nói trước trước đám đông, cách thức tổ chức bài nói trước đám đông, nói để phổ biến thông thông tin, nói để thuyết phục người khác, nói để cài thiện tài hung biện,…)

–        Lịch học: buổi tối (thời gian có điều chỉnh linh hoạt)

–        Đối tượng tham gia: người có nhu cầu.

1 tháng 3.000.000đ Khi đủ lớp

(Cấp chứng nhận học tại SaoThangNam)

15.     Kỹ năng thu thập, xử lý dữ liệu và phân tích thị trường với SPSS (MS15)(Điều kiện vận dụng SPSS, Thu thập dữ liệu tương ứng với SPSS, Xử lý dữ liệu với SPSS, Phân tích và đọc dữ liệu từ các thang đo trong SPSS)

–        Lịch học: buổi tối (thời gian có điều chỉnh linh hoạt)

–        Đối tượng tham gia: người có nhu cầu, đặc biệt dành cho các học viên cao học, cho các Công ty làm công tác nghiên cứu thị trường, …

1 tháng 3.000.000đ Khi đủ lớp(không cấp chứng chỉ)
16.     Giám đốc tài chính (CFO) (MS16)(Quản trị tài chính và vai trò của CFO, Lập kế hoạch ngân sách, Phân tích tài chính và hoạch định chiến lược tài chính, Phân tích mối quan hệ CVP, Các phương pháp phân tích biến động chi phí, Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, Kiểm toán, Thẩm định dự án đầu tư, Chứng khoán – kênh huy động vốn đầu tư, Tâm lý quản lý và nghệ thuật lãnh đạo)

–        Lịch học: buổi tối (thời gian có điều chỉnh linh hoạt)

–        Đối tượng tham gia: Giám đốc, phó Giám đốc tài chính; Quản trị viên cao cấp; Giám đốc và phó Giám đốc ngân sách và kế hoạch tài chính; Trưởng, phó phòng kế hoạch tài chính; Kế toán trưởng; Cán bộ làm công tác tài chính…

3 – 4 tháng 10.000.000đ

(học phí tham khảo)

Khi đủ lớp(Viện Quản trị Tài chính IFA cấp chứng chỉ)
17.     Giám đốc điều hành (CEO) (MS17)(Phần 1 – Chiến lược doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp: kinh tế vĩ mô phân tích dành cho CEO, Quản trị chiến lược Công ty, Lãnh đạo và quản lý, Chiến lược nguồn nhân lực, Chiến lược Marketing và thương hiệu, Tài chính dành cho CEO, Kế toán dành cho CEO; Phần 2 – Kỹ năng mềm thiết yếu dành cho lãnh đạo: Kỹ năng thuyết trình và nói chuyện trước công chúng dành cho CEO, Kỹ năng thương lượng và đàm phán, Giải quyết vấn đề và ra quyết định, Thuật hùng biện dành cho lãnh đạo; Phần 3 – Bài luận và báo cáo cuối khoá học CEO)

–        Lịch học: buổi tối (thời gian có điều chỉnh linh hoạt)

–        Đối tượng tham gia: Các cấp quản lý của doanh nghiệp từ cấp độ quản lý cấp cao, quản lý cấp trung. Các cán bộ đang đảm nhiệm các vị trí quản lý tại các bộ phận, phòng ban, chi nhánh. Các cá nhân có hoài bão trở thành nhà quản lý chuyên nghiệp trong tương lai.

3 – 4 tháng 10.000.000đ

(học phí tham khảo)

Khi đủ lớp(Viện Quản trị Tài chính IFA cấp chứng chỉ)

 

  1. Ngoài việc học tập trung theo lớp, Công ty có nhận dạy kèm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp kế toán, quản trị, tài chính ngân hàng liên quan.
  1. Học phí: đọc mục thông báo tuyển sinh và mục đăng ký học.
  1. Chứng chỉ: do Viện thực hành Kế toán – Tài chính hoặc các đối tác của Công ty cấp. Được SAOTHANGNAM CO.,LTD cấp chứng nhận đã học tập tại Công ty (là đơn vị có uy tín trong ngành Kế toán tại khu vực Miền Trung)
  1. Đăng ký nhập học: Học viên đăng ký tham gia khoá học và nộp học phí từ ngày ra thông báo đến ngày khai giảng tại Văn phòng Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Sao Tháng Năm, số 49 Mai Xuân Thưởng, P Chánh Lộ – TP Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi. CS 2: Số 27, Mỹ An 24, P Bắc Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng.

–          Các thắc mắc vui lòng liên hệ Văn phòng Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Sao Tháng Năm.

–          Điện thoại: 090.55.83.661 – 0919.338.440

–          Email: saothangnamqn@gmail.com

–          Website: https://saothangnam.com/                                                                                            Đại diện theo pháp luật của Công ty                                                                                                                GIÁM ĐỐC                                                                                                                     (Đã ký)

Tham gia bình luận: