PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Kính gởi Quý bạn đọc quan tâm!

Công ty chúng tôi luôn nhận thức được sự quan trọng của việc quản lý hiệu quả thông tin kinh tế, tài chính cho các doanh nghiệp. Chính vì điều đó, chúng tôi muốn được tư vấn cho các doanh nghiệp và cung cấp các Modul phần mềm quản lý tài chính, kinh doanh, … hiệu quả. Các phần mềm chúng tôi cung cấp thường là:
1. Phần mềm Kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC nay là Thông tư 133, phần mềm Kế toán hợp tác xã theo TT24, phần mềm mới theo thông tư 200/2014/TT-BTC. Phần mềm cung cấp bao gồm phần mềm kế toán Excel, phần mềm V-Accounting, Misa, Fast, Bravo,…
2. Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý hàng tồn kho, theo dõi công nợ, … cho mọi loại hình doanh nghiệp.
3. Cung cấp các phần mềm tính lương cho nhân viên đối với các doanh nghiệp có quy mô lao động lớn, dưới nhiều hình thức làm việc hưởng lương như hưởng lương sản phẩm, lương thời gian, ngừng việc, nghỉ việc, làm thêm giờ ngày thường, ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ, …
4. Cung cấp các phần mềm quản lý theo yêu cầu riêng của khách hàng, như: phần mềm báo cáo số liệu, báo cáo phân tích, …
5. …
Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đúng mức và được hợp tác vì sự phát triển bền vững của hai bên.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Huỳnh Minh Đại, Ths Kế toán, Chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế
Phone: 0919.338.440
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SAO THÁNG NĂM
49 Mai Xuân Thưởng – P. Chánh Lộ – TP Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Hóa đơn điện tử