DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Có chứng chỉ hành nghề này, khách hàng mới yên tâm giao hồ sơ, sổ sách để khai thuế, làm dịch vụ kế toán trọn gói. LH: 0919.338.440

Có chứng chỉ hành nghề này, khách hàng mới yên tâm giao hồ sơ, sổ sách để khai thuế, làm dịch vụ kế toán trọn gói. LH: 0919.338.440
LH: 0919.338.440

Chúng tôi nhận làm Báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp dưới các hình thức sau:

1/ Làm BCTC phục vụ bổ sung hồ sơ vay

2/ Soát xét, kiểm tra và lập Báo cáo tài chính trước khi kiểm tra, thanh tra thuế

3/ Nhận làm BCTC trọn gói cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thường xuyên

4/ Nhận gỡ rối số sách, Báo cáo tài chính trước vay, hoàn thuế, thanh tra thuế

5/ …và tất cả các yêu cầu khác theo đề nghị của doanh nghiệp.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0919.338.440

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Hóa đơn điện tử