Hồ sơ khai thuế cho hộ kinh doanh theo mẫu mới TT40/2021/TT-BTC

Để giúp các hộ cá nhân, doanh nghiệp tại Quảng Ngãi nói riêng và toàn quốc nói chung hiểu hơn về hồ sơ khai báo thuế. Hôm nay Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Sao Tháng Năm sẽ cập nhật lại mẫu mới nhất nội dung khai thuế cho doanh nghiệp theo thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 1/06/2021.

Dịch vụ báo cáo thuế tại Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Sao Tháng Năm

Hướng dẫn điền mẫu 01/CNKD

Tờ khai thuế là văn bản mẫu do Bộ Tài chính quy định cho những người nộp thuế để kê khai nhằm xác định được số thuế cần phải nộp. Vậy khi đã có đầy đủ điều kiện cần để kê khai thuế tự nguyện, bạn cần thực hiện theo 2 bước sau đây:

1.1 Đăng ký chữ ký số

Chữ ký số là thông tin đi kèm với các dữ liệu cần có nhằm xác định chủ sở hữu của văn kiện đó. Hiện nay chữ ký số được xem như con dấu điện tử của các hộ kinh doanh hay doanh nghiệp.
Hồ sơ đăng ký sẽ bao gồm:

 • Bản chụp Giấy phép kinh doanh (không cần công chứng)
 • Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký thuế (không cần công chứng)
 • Bản chụp công chứng CMND hoặc căn cước công dân. (không cần công chứng)

Sau khi hoàn thành các hồ sơ trên, bên công ty chúng tôi sẽ hoàn thành các thủ tục cuối cùng và cung cấp chữ ký số cho bạn.

1.2 Đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

Kỳ khai thuế đối với hộ kinh doanh là quý (không bao gồm các hoạt động phát sinh phải khai theo thời điểm phát sinh), trước khi nộp tờ khai thuế, bạn cần phải làm thủ tục đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng. Thủ tục cơ bản như sau:

 • Đăng ký tài khoản khai thuế (user, pass vào tài khoản tra cứu), nội dung này sẽ đăng ký khi bạn sử dụng dịch vụ chữ ký bên công ty chúng tôi.
 • Đăng ký mới tờ khai cần nộp cơ quan thuế trong mục “Đăng ký tờ khai”

Trên đây là các bước cần thực hiện đối với những hồ sơ khai báo thuế lần đầu. Nếu bạn thấy khá phức tạp và cần tìm đến dịch vụ báo cáo thuế hãy liên hệ ngay với Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Sao Tháng Năm để được hướng dẫn triển khai.

PL Nhập- Xuất – Tồn

Bảng theo dõi tổng hợp nhập – xuất – tồn thường dùng để theo dõi tình hình chung của từng mặt hàng trong chu kỳ báo cáo. Ngoài ra, bảng nhập – xuất – tồn còn dùng để tính ra đơn giá xuất kho đối với các Công ty áp dụng cách tính đơn giá theo phương pháp bình quân cuối kỳ. Thông thường 1 bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn sẽ cần 4 thông tin cơ bản sau:

 • Tồn đầu kỳ: lấy từ cột tồn cuối kỳ của bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn của kỳ trước.
 • Nhập trong kỳ: là hàng hóa được nhập vào trong kỳ lấy từ bảng kê nhập xuất, bảng kê chứng từ, Nhật ký chung tùy đặc thù từng phần mềm.
 • Xuất trong kỳ: là hàng hóa được xuất ra trong kỳ lấy từ bảng kê nhập xuất, bảng kê chứng từ, Nhật ký chung tùy đặc thù từng phần mềm.
 • Tồn cuối kỳ được xác định bằng: Tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ – Xuất trong kỳ

Mẫu 03/DL-HDDT

Nếu doanh nghiệp chưa áp dụng hóa đơn điện tử thì được áp dụng hóa đơn giấy cho đến 30/6/2022. Trường hợp nếu có thông báo áp dụng hóa đơn điện tử mà hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp vẫn chưa áp dụng hóa đơn điện tử thì phải gửi bảng kê dữ liệu điện tử theo mẫu 03/DL-HDDT.

Điều 60. Xử lý chuyển tiếp

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Nghi-dinh-123-2020-ND-CP-quy-dinh-hoa-don-chung-tu-445980.aspx

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này được ban hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này được ban hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Nghi-dinh-123-2020-ND-CP-quy-dinh-hoa-don-chung-tu-445980.aspx

Trường hợp từ ngày Nghị định này được ban hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này hoặc Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018, nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Nghi-dinh-123-2020-ND-CP-quy-dinh-hoa-don-chung-tu-445980.aspx

Dịch vụ báo cáo thuế tại Sao Tháng Năm

Nếu bạn đang cần khai báo thuế, báo cáo tình hình sử hóa đơn hãy liên hệ với Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Sao Tháng Năm. Bởi, chúng tôi sở hữu các ưu điểm sau:

 • Dịch vụ chất lượng hàng đầu
 • Kinh nghiệm thực chiến nhiều năm trong ngành
 • Làm việc chuyên nghiệp
 • Hỗ trợ một cách nhanh chóng, chính xác
 • Tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí

XEM THÊM

Hộ kinh doanh cần khai thuế alo mình xử lý cho nhé. Ib/phone/zalo: 0905.55.83.661

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SAO THÁNG NĂM

Địa chỉ: 49 Mai Xuân Thưởng, P. Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
Hotline: 090 55.83.661 – 0919. 338. 440
Email: saothangnamqn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/saothangnamqn/

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Hóa đơn điện tử