[Cập nhật] Quy định về hoá đơn chứng từ mới nhất 2022: Khi nào nộp bảng dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT

Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Sao Tháng Năm sẻ chia sẻ cho bạn quy định về hoá đơn chứng từ được cập nhật mới nhất năm 2022. Từ đó, giúp bạn hiểu rõ hơn về những loại giấy tờ này để áp dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tư mới nhất về quy định hóa đơn, chứng từ

Thông tư mới nhất về quy định hóa đơn, chứng từ

Văn bản pháp luật hiện hành

  • Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ. Có hiệu lực 01/7/2022
  • Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế. Nghị định 123/2020/NĐ-CP là quy định mới nhất về hóa đơn, chứng từ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Có hiệu lực 01/7/2022
  • Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Có hiệu lực 05/12/2020

Dịch vụ kế toán thuế tại Quảng Ngãi – Công ty Sao Tháng Năm xin trích dẫn điều khoản quy định của văn bản pháp luật về việc nộp bảng dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 như sau:

Tại Điều 60: Xử lý chuyển tiếp, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ. Có hiệu lực 01/7/2022

Điều 60 – Xử lý chuyển tiếp

Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế

Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử,… mà không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này được ban hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này được ban hành đến hết ngày 30/6/ 2022.

Hướng dẫn cách phân biệt hóa đơn đặt in, tự in và hóa đơn điện tử

Hướng dẫn cách phân biệt hóa đơn đặt in, tự in và hóa đơn điện tử

Đồng thời, thực hiện thủ tục, quy định về hóa đơn, chứng từ theo các Nghị định:

  • Số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010
  • Số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Nghĩa là: Hóa đơn giấy (hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in), hóa đơn điện tử không có mã của Cơ quan thuế (hóa đơn điện tử theo Thông tư 32) thì được tiếp tục sử dụng đến 30/6/2022. Và phải làm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và hủy bỏ số hóa đơn sử dụng không hết còn lại.

=>“Hướng dẫn các bước triển khai hệ thống hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 (hóa đơn có mã Cơ quan thuế)”<=

Trường hợp từ ngày Nghị định này được ban hành đến ngày 30/6/2022. Cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này hoặc Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018.

  • Nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên. Thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT, Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.
  • Nếu Cơ quan thuế có thông báo: “…trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế theo Nghị định 123 hoặc NĐ 119…nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA”

Như vậy, những trường hợp doanh nghiệp có thông báo chuyển đổi mà chưa thực hiện chuyển đổi hoặc tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy, hóa đơn theo TT32 thì phải nộp mẫu dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT

Với doanh nghiệp có thông báo chuyển đổi mà chưa thực hiện chuyển đổi phải áp dụng HDĐT theo mẫu số 03/DL-HĐĐT

Với doanh nghiệp có thông báo chuyển đổi mà chưa thực hiện chuyển đổi phải áp dụng HDĐT theo mẫu số 03/DL-HĐĐT

Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập

Trong thời gian từ ngày Nghị định này được ban hành đến ngày 30/6/2022. Cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện và áp dụng các quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử tại Nghị định này thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: Số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì thực hiện như các cơ sở kinh doanh nêu tại khoản 1 Điều này.

XEM THÊM:

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Hóa đơn điện tử