Xác định cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú?

Tài liệu tham khảo:

  • Thông tư hợp nhất số 68/VBHN-BTC ngày 19/12/2019
  • Công văn 728/TCT-TNCN ngày 25 tháng 02 năm 2016
Trích: “Công văn 728/TCT-TNCN ngày 25 tháng 02 năm 2016

Ths. Huỳnh Minh Đại, CCHN Đại lý thuế Tổng cục thuế – Bộ Tài chính, Phone: 0905583661 (Zalo), SaoThangNam Co.,Ltd

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Hóa đơn điện tử