Trình tự công thức tính thuế trong hoạt động nhập khẩu? (Dịch vụ kế toán thuế tại Quảng Ngãi, Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Quảng Ngãi, Dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Quảng Ngãi, Đào tạo kế toán thuế tại Quảng Ngãi, Đào tạo kế toán thuế toàn quốc)

Đối với hoạt động nhập khẩu hàng hóa/TSCĐ/Vật tư…chịu các loại thuế nhập khẩu, TTĐB, thuế bảo vệ môi trường, thuế GTGT thì trình tự tính thuế như sau:

Thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp (đồng thời được khấu trừ nếu DN áp dụng theo PPKT) = (GTT HNK + Thuế NK + Thuế TTĐB + Thuế BVMT) * Thuế suất VAT

Trong đó:

  • GTT HNK: được tính theo giá CIF (nếu hợp đồng nhập khẩu theo các giá khác phải quy đổi về giá CIF để tính)
  • Thuế NK = GTT HNK * Thuế suất thuế nhập khẩu
  • Thuế TTĐB = (GTT HNK + Thuế NK) * Thuế suất thuế TTĐB
  • Thuế BVMT: được tính theo đơn vị đồng/01 đơn vị hàng hóa (Xăng, dầu, mỡ nhờn; Than đá; Dung dịch Hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC); Túi ni lông thuộc diện chịu thuế; Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng; Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng; Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng; Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng). Đọc thêm quy định Luật thuế BVMT số 57/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010, hiệu lực 01/01/2012.
  • Hàng chịu thuế TTĐB, mặc nhiên chịu thuế VAT 10% (nếu đề thi không cho thuế suất VAT)

Huỳnh Minh Đại, Ths Kế toán – Kiểm toán, Chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế Tổng cục thuế – Bộ Tài chính cấp. Liên hệ SĐT để được tư vấn: 0905583661 (Phone/Zalo)

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Hóa đơn điện tử