Quy định về kê khai thuế nhà thầu nước ngoài (Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam)

Văn bản pháp luật hiện hành

 • Luật Quản lý thuế 2019, số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019. Hiêu lực: 01/07/2020
 • Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế. Hiệu lực: 05/12/2020
 • Thông tư 105/2020/TTBTC ngày 03/12/2020 hướng dẫn về đăng ký thuế.

Định nghĩa về nhà thầu nước ngoài:

Tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam, cá nhân nước ngoài hành nghề độc lập kinh doanh tại Việt Nam phù hợp với pháp luật Việt Nam có thu nhập phát sinh tại Việt Nam hoặc có phát sinh nghĩa vụ thuế tại Việt Nam (sau đây gọi là Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài).

1/ Hình thức kê khai thuế nhà thầu nước ngoài: Khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài đối với:

Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (sau đây gọi là nhà thầu nước ngoài) áp dụng theo phương pháp trực tiếp; thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài áp dụng theo phương pháp hỗn hợp khi bên Việt Nam thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài.

Trường hợp bên Việt Nam thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì được khai theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh.

2/ Quyết toán thuế nhà thầu: Khi kết thúc hợp đồng nhà thầu, chậm nhất ngày thứ 45 phải quyết toán hợp đồng nhà thầu.

 • Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp trực tiếp của nhà thầu nước ngoài quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu;
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp hỗn hợp của nhà thầu nước ngoài quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu;
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai của nhà thầu nước ngoài quyết toán theo năm.

3/ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhà thầu

 • Khai theo từng lần phát sinh: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Khai theo tháng: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng
 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.

4/ Hồ sơ đăng ký nhà thầu:

Tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay cho nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

 • Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 04.1-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC;
 • Bảng kê các hợp đồng nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua Bên Việt Nam mẫu số 04.1-ĐK-TCT-BK;
 • Bản sao hợp đồng ký với nhà thầu nước ngoài;
 • Chứng từ thanh toán theo từng lần phát sinh.
Mẫu tờ khai đăng ký thuế
Mẫu bảng kê

5/ Dịch vụ khai thuế nhà thầu: Liên hệ 0905.583.661 để được tư vấn

Dịch vụ kế toán thuế tại Quảng Ngãi – Công ty Sao Tháng Năm thông tin để bạn đọc biết và thực hiện đúng chính sách về hóa đơn của Bộ Tài chính.

XEM THÊM:

 

LIÊN HỆ NGAY: 0905.583.661

(Ths. Huỳnh Minh Đại, CCHN Đại lý thuế, Bộ Tài chính)

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SAO THÁNG NĂM

Địa chỉ: 49 Mai Xuân Thưởng, P. Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
Hotline: 090 55.83.661 – 0919. 338. 440
Email: saothangnamqn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/saothangnamqn/

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Hóa đơn điện tử