Phân tích Điều 2 – Đối tượng chịu thuế GTGT, Thông tư hợp nhất thuế GTGT số 67/VBHN-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2019

Điều 2. Đối tượng chịu thuế
Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.

Điều 2, Thông tư hợp nhất thuế GTGT số 67/VBHN-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2019

Đoạn này cần hiểu đối tượng chịu thuế GTGT gồm:

  • Hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam –> Thuế VAT phát sinh trong nước = Thuế VAT đầu ra – Thuế VAT đầu vào được khấu trừ
  • Hàng hóa, dịch vụ mua của TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ở nước ngoài –> phát sinh thuế GTGT hàng nhập khẩu –> được khai vào bảng kê mua vào khi có biên lai nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu
  • Trừ các loại Hàng hóa, dịch vụ thuộc ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT hướng dẫn tại Điều 4, Thông tư hợp nhất thuế GTGT số 67/VBHN-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2019

Ths. Huỳnh Minh Đại, CCHN Đại lý thuế Tổng cục thuế – Bộ Tài chính, Phone: 0905583661 (Zalo), SaoThangNam Co.,Ltd

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Hóa đơn điện tử