Đơn vị tiền tệ trong kế toán – Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Điều 3. Đơn vị tiền tệ trong kế toán

“Đơn vị tiền tệ trong kế toán” là Đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là “đ”; ký hiệu quốc tế là “VND”) được dùng để ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Trường hợp đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ, đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Thông tư này thì được chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.

Điều 4. Lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán

1. Doanh nghiệp có nghiệp vụ thu, chi chủ yếu bằng ngoại tệ căn cứ vào quy định của Luật Kế toán, để xem xét, quyết định lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán và chịu trách nhiệm về quyết định đó trước pháp luật. Khi lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán, doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

2. Đơn vị tiền tệ trong kế toán là đơn vị tiền tệ:

a) Được sử dụng chủ yếu trong các giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ của đơn vị, có ảnh hưởng lớn đến giá bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ và thường chính là đơn vị tiền tệ dùng để niêm yết giá bán và được thanh toán; và

b) Được sử dụng chủ yếu trong việc mua hàng hóa, dịch vụ, có ảnh hưởng lớn đến chi phí nhân công, nguyên vật liệu và các chi phí sản xuất, kinh doanh khác, thông thường chính là đơn vị tiền tệ dùng để thanh toán cho các chi phí đó.

3. Các yếu tố sau đây cũng được xem xét và cung cấp bằng chứng về đơn vị tiền tệ trong kế toán của đơn vị:

a) Đơn vị tiền tệ sử dụng để huy động các nguồn lực tài chính (như phát hành cổ phiếu, trái phiếu);

b) Đơn vị tiền tệ thường xuyên thu được từ các hoạt động kinh doanh và được tích trữ lại.

4. Đơn vị tiền tệ trong kế toán phản ánh các giao dịch, sự kiện, điều kiện liên quan đến hoạt động của đơn vị. Sau khi xác định được đơn vị tiền tệ trong kế toán thì đơn vị không được thay đổi trừ khi có sự thay đổi trọng yếu trong các giao dịch, sự kiện và điều kiện đó.

———————————————————————————————–

SaoThangNam chuyên các khóa học thực tế cho người đi làm:
1/ Báo cáo thuế
2/ Kế toán tổng hợp và lập BCTC thực tế
3/ Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng
4/ Cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử
5/ Cung cấp chữ ký số điện tử
6/ Thiết kế file excel dữ liệu báo cáo theo yêu cầu của khách hàng
7/ Cung cấp phần mềm kế toán
8/ Cung cấp các phần mềm quản lý Hàng tồn kho, công nợ, tính lương,…
9/ Dịch vụ kế toán trọn gói, gỡ rối sổ sách kế toán, tư vấn thuế,…
10/ Dịch vụ cho thuế kế toán trưởng
11/ Gia sư và luyện thi
12/ Hoạt động tư vấn quản lý, setup hệ thống, xây dựng hệ thống kế toán ban đầu cho doanh nghiệp…
13/ Hướng dẫn làm bài tập, luận văn, đề tài
14/ Cung cấp các dịch vụ đào tạo, cung cấp giải pháp nghiên cứu định lượng bằng SPSS cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh…
15/ Và nhiều dịch vụ liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp khác: đăng ký thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, tư vấn doanh nghiệp….
16/ Và nhiều giải pháp khác…

XEM THÊM:

 

LIÊN HỆ NGAY: 0905.583.661

(Ths. Huỳnh Minh Đại, CCHN Đại lý thuế, Bộ Tài chính)

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SAO THÁNG NĂM

Địa chỉ: 49 Mai Xuân Thưởng, P. Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
Hotline: 090 55.83.661 – 0919. 338. 440
Email: saothangnamqn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/saothangnamqn/

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Hóa đơn điện tử