Dạng bài tính thuế GTGT ra thi công chức thuế 2021 (Dịch vụ kế toán thuế tại Quảng Ngãi, Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Quảng Ngãi, Dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Quảng Ngãi, Đào tạo kế toán thuế tại Quảng Ngãi, Đào tạo kế toán thuế toàn quốc)

A. CÔNG TY TÍNH THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ

Nội dung đề thi:

 • Cho các nghiệp vụ mua vào: phục vụ riêng cho SXKD hàng chịu thuế; phục vụ riêng cho hoạt động SXKD hàng không chịu thuế; dùng chung cho hoạt động SXKD hàng chịu thuế và không chịu thuế (hay còn gọi là dùng chung mà không tách biệt được thuế GTGT đầu vào cho từng hoạt động)
  • Mua vào có hóa đơn GTGT
  • Mua vào có hóa đơn bán hàng thông thường
  • Mua vào đối với người nông dân, ngư dân, lâm nghiệp… trực tiếp bán ra, không có hóa đơn (hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng thông thường) (dạng lập bảng kê thu mua 01/TNDN, hợp đồng mua bán, CMND bên bán, Chứng từ chi tiền)
 • Cho các nghiệp vụ bán ra:
  • Bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT
  • Bán ra thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT
  • Bán ra chịu thuế GTGT 5%
  • Bán ra chịu thuế GTGT 10%
  • Bán ra chịu thuế GTGT 0% (Lưu ý: Đối tượng không chịu thuế khi xuất khẩu thì chịu thuế GTGT 0%, doanh thu được xem là Doanh thu chịu thuế)
 • Cho bổ sung thuế GTGT đầu vào các kỳ trước chuyển sang

Yêu cầu đề thi:

 • Xác định thuế GTGT phải nộp hàng tháng/Quý?
  • Nộp tháng: do doanh nghiệp kê khai và nộp thuế theo tháng
  • Nộp quý: do doanh nghiệp kê khai và nộp thuế theo quý
  • Khi nào nộp tháng/khi nào nộp quý các bạn xem quy định hiện hành.

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI:

 • Bước 01: Ghi công thức tính
  • Thuế GTGT phải nộp tháng/Quý = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ (1)
  • (1) Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phát sinh trong tháng + Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cuối kỳ trước chuyển sang.
 • Bước 02: Xác định thuế VAT đầu vào dùng riêng, VAT đầu vào dùng chung (kỹ thuật làm bài: có thể chia thành 02 cột VAT dùng riêng, VAT dùng chung… để dễ nhìn, dễ tổng hợp)
 • Bước 03: Xác định VAT đầu ra (0%, 5%, 10%, Không chịu thuế) và đồng thời xác định luôn doanh thu chịu thuế và doanh thu không chịu thuế (kỹ thuật làm bài: có thể chia 03 cột: Doanh thu chịu thuế, Doanh thu không chịu thuế và cột thuế VAT đầu ra để dễ tổng hợp)
 • Bước 04: Phân bổ thuế GTGT đầu vào dùng chung được khấu trừ
  • Xác định doanh thu chịu thuế, Doanh thu không chịu thuế, Tổng doanh thu ở Bước 03
  • Xác định VAT đầu vào dùng chung ở Bước 02
  • Xác định thuế GTGT đầu vào dùng chung được khấu trừ = VAT đầu vào dùng chung * (Doanh thu chịu thuế / Tổng doanh thu)
  • Doanh thu chịu thuế trong công thức trên bao gồm = Doanh thu bán hàng chịu thuế bán trong nước + Doanh thu hàng không chịu thuế và hàng chịu thuế khi xuất khẩu + Doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT
  • Lưu ý: Doanh thu không chịu thuế là doanh thu bán hàng không chịu thuế trong nước (nội địa)
 • Bước 05: Xác định thuế GTGT phải nộp cuối tháng/Quý
  • Xác định tổng thuế GTGT đầu ra tại Bước 03
  • Xác định tổng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ dùng riêng (Bước 02) + Thuế GTGT đầu vào dùng chung được khấu trừ (bước 04) + Tổng thuế GTGT được khấu trừ cuối kỳ trước chuyển sang
  • Xác định thuế GTGT phải nộp tháng/Quý = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

B. CÔNG TY TÍNH THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP (Dạng bài tập nhỏ, ít khi ra thi hơn so với PP khấu trừ)

(Cập nhật sau nhé)

(Cập nhật sau nhé)

Huỳnh Minh Đại, Ths Kế toán – Kiểm toán, Chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế Tổng cục thuế – Bộ Tài chính cấp. Liên hệ SĐT để được tư vấn: 0905583661 (Phone/Zalo)

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Hóa đơn điện tử