Dạng bài tập thuế TNCN từ tiền lương, tiền công đối với cá nhân cư trú (người Việt Nam và nước ngoài)

CÓ 02 DẠNG BÀI TẬP:

Dạng 01: TÍNH THUẾ TNCN ĐỐI VỚI TL/TC CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

Dạng 02: TÍNH THUẾ TNCN ĐỐI VỚI TL/TC ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI (LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM, VÀ LÀ CNCT)

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CHUNG CHO 02 DẠNG TRÊN NHƯ SAU:

Bước 01: Xác định trạng thái cư trú của người lao động (Cá nhân cư trú hay cá nhân không cư trú)

Bước 02: Phân loại thu nhập (thu nhập từ tiền lương/tiền công, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trúng thưởng…). Nên lập bảng chia cột, phân loại thu nhập từ tiền lương/tiền công ra một nhóm riêng.

Bước 03: Phân loại Thu nhập chịu thuế TNCN và thu nhập KHÔNG chịu thuế TNCN chưa bao gồm tiền thuê nhà. Nên chia ra 02 cột để phân loại.

Bước 04: Tính thuế TNCN phải nộp? Lưu ý:

 • Bài cho thu nhập nhận được đã gồm thuế TNCN (lương GROSS)
 • Bài cho thu nhập nhận được không bao gồm thuế TNCN (lương NET)
 • Đối với bài toán không nói là lương NET hay GROSS thì đc hiểu là GROSS (theo quy định thì trách nhiệm nộp thuế TNCN thuộc về người lao động có TNTT).

A. GIẢ SỬ BÀI TOÁN CHO LƯƠNG GROSS: Thực hiện tính thuế như sau

 • Thuế TNCN phải nộp từ tiền lương, tiền công = TNTT từ tiền lương, tiền công * Thuế suất lũy tiến từng phần
 • Trong đó;
  • Thu nhập tính thuế (TNTT) từ TL/TC = Thu nhập chịu thuế (TNCT) – Các khoản giảm trừ
  • Thu nhập chịu thuế = Thu nhập từ TL/TC + Phụ cấp, trợ cấp (loại trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp, hỗ trợ, thưởng danh hiệu được trừ)
  • Thu nhập từ TL/TC + Phụ cấp, trợ cấp: các bạn đọc kỹ trong thông tư khoản nào chịu thuế, khoản nào không chịu thuế/miễn thuế (xem lại bước 03)
  • Các khoàn giảm trừ:
   • TN miễn thuế (TNMT), TN giảm thuế (TNGT)
   • Giảm trừ gia cảnh: cho bản thân 11 tr/tháng/người (năm 2020), cho người phụ thuộc 4,4 tr/tháng/người (năm 2020)
   • Các khoản bảo hiểm bắt buộc được trừ: là phần bảo hiểm người lao động nộp thông qua trừ vào lương = 10.5 % * Quỹ lương đóng BHXH.
   • Quỹ hưu trí tự nguyện được trừ: được trừ tối đa 1.000.000 đ/tháng
   • Đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học
 • Nếu bài tập cho chi phí hỗ trợ thuê nhà:
  • Xác định TNCT chưa bao gồm tiền thuê nhà
  • Tiền thuê nhà được tính vào TNCT tối đa = 15% * TNCT chưa bao gồm tiền thuê nhà
  • Tiền thuê nhà được tính vào TNCT tối đa là: = MIN[Tiền thuê nhà thực tế; Tiền thuê nhà được tính vào TNCT tối đa]
  • Xác định TNCT đã bao gồm tiền thuê nhà = TNCT chưa bao gồm tiền thuê nhà + Tiền thuê nhà được tính vào TNCT tối đa (= MIN[Tiền thuê nhà thực tế; Tiền thuê nhà được tính vào TNCT tối đa])
 • THỰC HIỆN TÍNH THUẾ TNCN PHẢI NỘP (A1)
  • Tính TNTT theo tháng
  • Áp dụng biểu thuế lũy tiền từng phần theo tháng
  • Tính ra số tiền thuế TNCN theo tháng
  • Thuế TNCN phải nộp cả năm = Thuế TNCN theo tháng * 12 tháng

B. GIẢ SỬ BÀI TOÁN CHO LƯƠNG NET:

 • Bước 1: Tính TN làm căn cứ quy đổi (TNCT chưa gồm tiền thuê nhà)
 • Bước 2: Tính tiền thuê được tính vào TNCT tối đa
 • Bước 3: Tính TNCT đã bao gồm tiền thuê nhà (NET)
 • Bước 4: Quy đổi TNCT NET sang TNTT GROSS
 • Bước 5: Tính thuế TNCN: làm giống như bước 04, Mục A1 ở trên

Ths. Huỳnh Minh Đại, CCHN Đại lý thuế Tổng cục thuế – Bộ Tài chính, Phone: 0905583661 (Zalo), SaoThangNam Co.,Ltd

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Hóa đơn điện tử