Bạn phát hiện hóa đơn theo TT 32 có sai sót, nhưng hiện tại Công ty đang sử dụng hóa đơn điện tử theo TT78 thì xử lý như thế nào?

Văn bản pháp luật hiện hành

  • Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ. Hiệu lực 01/7/2022.
  • Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.
Xử lý sai sót hóa đơn điện tử TT32 khi chuyển qua sử dụng hóa đơn điện tử theo TT78
Xử lý sai sót hóa đơn điện tử TT32 khi chuyển qua sử dụng hóa đơn điện tử theo TT78

Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Sao Tháng Năm sẻ chia sẻ cho bạn cách xử lý hóa đơn điện tử có sai sót được cập nhật mới nhất năm 2022 như sau:

Theo Khoản 6, Điều 12 – Xử lý chuyển tiếp thì ” 6. Kể từ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và quy định tại Thông tư này, nếu phát hiện hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính mà hóa đơn này có sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới (hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã) thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót.

Hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”. Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót (hóa đơn lập theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP , Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính) để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã) hoặc người bán gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).”

Kết luận: Như vậy trong trường hợp hóa đơn điện tử theo hệ thống cũ (TT32) có sai sót, thì người bán thực hiện các bước sau:

Bước 01: Người bán và người mua lập biên bản xác định các sai sót

Bước 02: Người bán thực hiện thông báo sai sót với CQT theo mẫu 04/SS-HĐĐT theo NĐ 123/2020/NĐ-CP

Bước 03: Xuất hóa đơn thay thể mới theo TT78, ký số, gởi cấp mã và gởi hóa đơn đúng cho người mua.

Dịch vụ kế toán thuế tại Quảng Ngãi – Công ty Sao Tháng Năm thông tin để bạn đọc biết và thực hiện đúng chính sách về hóa đơn của Bộ Tài chính.

XEM THÊM:

 

LIÊN HỆ NGAY: 0905.583.661

(Ths. Huỳnh Minh Đại, CCHN Đại lý thuế, Bộ Tài chính)

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SAO THÁNG NĂM

Địa chỉ: 49 Mai Xuân Thưởng, P. Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
Hotline: 090 55.83.661 – 0919. 338. 440
Email: saothangnamqn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/saothangnamqn/

 

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Hóa đơn điện tử