Vy Thị Hường

  • Làm việc tại: Công Ty TNHH South Sea Leatherwares Việt Nam
  • Vị trí công tác: Chuyên viên kế toán
  • SĐT:0899229345. Đã học tại trung tâm khóa: Kế toán tổng hợp, lập BCTC (MS02)
  • Nhận xét của học viên:
Vy Thị Hường

Thầy dạy dễ hiểu, bài học chất lượng.
Xứng đáng 5*

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Hóa đơn điện tử