Nguyễn Thị Ngọc

– Làm việc tại: Công ty CP Thế giới di động
– Vị trí công tác: Chuyên viên kế toán
– Đã học tại trung tâm: Báo cáo thuế và kế toán thuế (MS01) và Kế toán tổng hợp – lập BCTC – Quyết toán thuế năm (MS02)
 
 
– Nhận xét của học viên:
 

  Đang chờ Nguyễn Thị Ngọc nhận xét

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Hóa đơn điện tử