Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Dưới đây là quy định về gia hạn nộp thuế theo Nghị định 41/2020. Theo đó đối tượng được gia hạn nộp thuế sẽ được gia hạn 05 tháng và phải nộp Giấy đề nghị gia hạn theo tờ khai thuế tháng/quý hoặc trước ngày 30/7/2020. Tiền thuê đất gia hạn đến 31/5/2020/không phải 31/5/2010 (văn bản đính chính 132/CP-KTTH ngày 10/4/2020)

Đối tượng áp dụng:

Thời hạn gia hạn và điều kiện được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Các bước nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo NĐ 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020

Ths. Huỳnh Minh Đại, CCHN Đại lý thuế, Tổng cục thuế – Bộ Tài chính.

Phone: 0919.338.440.

Company: SaoThangNam Co.,Ltd.

Website: https://saothangnam.com/

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Hóa đơn điện tử