Nguyễn Thị Hồng

– Làm việc tại: Công ty TNHH Dịch vụ Thể thao Tuấn Minh/ Misa DakLak
– Vị trí công tác: Chuyên viên kế toán
– Đã học tại trung tâm: Báo cáo thuế và kế toán thuế (MS01)
– Nhận xét của học viên:

 

Đang chờ Nguyễn Thị Hồng nhận xét

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Hóa đơn điện tử